Rada školy pri ZUŠ, Ul. A., Dubčeka 880

vo Vranove nad Topľou pre obdobie rokov 2012 - 2016

 

 

 

  Meno Priezvisko Funkcia Zvolený za kat.
1. Natália Jevčáková, PaedDr. predseda rodičia
2. Mária Demetorová podpredsedníčka pedagog. zam.
3. Emília Antolíková, Mgr. člen zriaďovateľ
4. Ján  Fenčák člen rodičia
5. Jana Hricenková, Bc. člen pedagog. zam.
6.  Mária Jenčová člen rodičia
7. Alfonz Kobielský, Ing. člen zriaďovateľ
8. Matej Sabol člen  rodičia
9. Lýdia Ondrušková, JUDr. člen zriaďovateľ
10. Ľubomír Pidaný, Ing. člen zriaďovateľ
11. Mária Poľaková člen neped. zam.

 

 

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 7.10.2014

Rada školy pri_ZUŠ_-_pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 9.12.2014

Rada školy pri ZUŠ - pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 16.3.2015

Rada školy pri ZUŠ - pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 9.9.2015

Rada_školy pri_ZUŠ_-_pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 14.1.2016

Rada_školy_pri_ZUŠ_-_pozvánka

Pozvánka na zasadnutie Rady školy - 3.3.2016

Rada_školy__pri_ZUŠ_-_pozvánka

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302
riaditelka@zus880.eu