Spolupráca

 

ZUŠ nadviazala družobné kontakty so ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem v Českej republike v apríli 1989. Od januára 2008 pokračujeme v spolupráci. Naša škola oslávila 50. výročie založenia dňa 12. decembra 2008 slávnostným koncertom, na ktorom vystúpili aj žiaci a učitelia družobnej školy. V roku 2009 sme v Bystřici nad Pernštejnem spoločným koncertom oslávili 20. výročie spolupráce. Riaditeľkou školy je pani Mgr. Milada Krásenská.

Družobnú školu nájdete na adrese: www.zusbnp.cz

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302
riaditelka@zus880.eu