Správa o výchovno-vzdelávcej činnosti 2009 - 2010

schválená zriaďovateľom 21.10.2011

Správa o výchovno-vdelávacej činnosti v šk. r. 2010 - 2011    

schválená zriaďovateľom 21.10.2011

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2011 - 2012

schválená zriaďovateľom 31.10.2012

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk.r. 2012 - 2013

schválená zriaďovateľom 21.10.2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2013 - 2014

schválená zriaďovateľom 24.10.2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2014-2015

schválená zriaďovateľom 28.10.2015

Správa o výchovno--vzdelávacej činnosti v šk. r.  2015-2016

schválená zriaďovateľom 28.10.2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2016-2017

schválená zriaďovateľom 18.10.2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2017-2018

schválená zriaďovateľom 5.11.2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2018-2019

schválená zriaďovateľom 4.11.2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk.r. 2019-2020

schválená zriaďovateľom 4.11.2020

správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2020-2021

schválená zriaďovateľom 21.10.2021

 

 

 

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302
riaditelka@zus880.eu