Aktuálny ŠkVP pre školský rok 2021-2022 je k nahliadnutiu v ZUŠ.

Koordinátor ŠkVP je od 2.9.2014  PaedDr. Magdaléna Šamová

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302
riaditelka@zus880.eu