Vyučovanie od pondelka 29. novembra 2021.

26.11.2021 10:12

Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 29. novembra 2021 prechádza naša ZUŠ na dištančnú - čiže online formu vyučovania vo všetkých odboroch - v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. O príppadných zmenách a nástupe do škôl Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke. Aktuálne bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302
riaditelka@zus880.eu