Vyučovanie od 10. januára 2022.

05.01.2022 11:30

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 10. januára 2022 nastupujeme na prezenčné vyučoanie  podľa platného rozvrhu hodín vo všetkých odboroch - hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom.  Školy sa riadia manuálom Školský semafor. V prípade pozitivity žiaka, triedu zatvára riaditeľ školy. Rozhodnutie o zatvorení celej školy môže spraviť len RÚVZ vo Vranove nad Topľou v prípade vysokej pozitivity. Na školách budú podľa vyhlášky ÚVZ povinné rúška. Tešíme sa na Vás. 

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302
riaditelka@zus880.eu