Novinky

05.01.2022 11:30
Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 10. januára 2022 nastupujeme na prezenčné vyučoanie  podľa platného rozvrhu hodín vo všetkých odboroch - hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom.  Školy sa riadia manuálom Školský semafor. V prípade pozitivity žiaka, triedu...
02.12.2021 14:36
BIENÁLE PORTRÉTU KOŠICE je medzinárodná súťaž detí a mládeže. Tento rok sa konal nultý ročník. Vyhlasovateľom súťaže je mesto Košice a organizátorom ZUŠ, Irkutská Košice a oddelenie školstva MMK. Do súťaže bolo zaslaných 610 prác. Za ZUŠ, Ul. A. Dubčeka 880, Vranov n.T. boli účastníkmi súťaže...
26.11.2021 10:12
Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 29. novembra 2021 prechádza naša ZUŠ na dištančnú - čiže online formu vyučovania vo všetkých odboroch - v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. O príppadných zmenách a nástupe do škôl Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke....
04.11.2021 13:43
Dňa 27.10.2021 sa za prísnych opatrení uskutočnil malý a zároveň prvý interný koncert v tomto školskom roku. Účinkovali na ňom žiaci literárno-dramatického odboru a hudobného odboru. Fotografie účinkujúcich:  
27.10.2021 07:43
Žiačka 3. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia Ema Kotuľáková sa zúčastnila XIX. ročníka medzinárodného festivalu akordeónistov EUROMUSETTE GOLDENTANGO - ONLINE Rajecké Teplice 2021. Vo svojej kategórii 0-C sa umiestnila v nádhernom striebornom pásme. Chceli by sme sa touto cestou...
06.10.2021 12:32
V dňoch 30. septembra – 2. októbra sa v Hlohovci konal sprievodný program pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov 18. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky EX LIBRIS. Do súťaže bolo zaslaných 658 súťažných prác od 601 súťažiacich z 13 krajín...
27.08.2021 12:19
Vážení rodičia, milí naši žiaci. Po dvojmesačnom prázdninovom oddychu  sa znova stretneme v priestoroch našej školy  a radi by sme Vám pripomenuli ako bude v tejto náročnej pandemickej situácii prebiehať začiatok školského roka. Škola je otvorená dňa 2. septembra 2021 od 9.00 - 13.30 hod....
30.06.2021 13:05
Mesto, Mestský úrad Vranov nad Topľou oznamuje širokej verejnosti, že počas letných prázdnin jednotlivé školy NEZABEZPEČUJÚ dohľad nad maloletými deťmi v sprístupnených školských ihriskách a areáloch škôl.
30.06.2021 13:02
Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom, že úradné hodiny počas letných prázdnin sú v PONDELOK, STREDU a PIATOK v čase od 8.00 - 12.00 hod. na riaditeľstve školy v hlavnej budove na Ul. A. Dubčeka 880.
30.06.2021 09:51
Odovzdávanie vysvedčení dňa 30.06.2021 od 09:00 do 13:00.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302
riaditelka@zus880.eu