Novinky

06.10.2021 12:32
V dňoch 30. septembra – 2. októbra sa v Hlohovci konal sprievodný program pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov 18. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky EX LIBRIS. Do súťaže bolo zaslaných 658 súťažných prác od 601 súťažiacich z 13 krajín...
27.08.2021 12:19
Vážení rodičia, milí naši žiaci. Po dvojmesačnom prázdninovom oddychu  sa znova stretneme v priestoroch našej školy  a radi by sme Vám pripomenuli ako bude v tejto náročnej pandemickej situácii prebiehať začiatok školského roka. Škola je otvorená dňa 2. septembra 2021 od 9.00 - 13.30 hod....
30.06.2021 13:05
Mesto, Mestský úrad Vranov nad Topľou oznamuje širokej verejnosti, že počas letných prázdnin jednotlivé školy NEZABEZPEČUJÚ dohľad nad maloletými deťmi v sprístupnených školských ihriskách a areáloch škôl.
30.06.2021 13:02
Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom, že úradné hodiny počas letných prázdnin sú v PONDELOK, STREDU a PIATOK v čase od 8.00 - 12.00 hod. na riaditeľstve školy v hlavnej budove na Ul. A. Dubčeka 880.
30.06.2021 09:51
Odovzdávanie vysvedčení dňa 30.06.2021 od 09:00 do 13:00.
08.06.2021 15:47
Žiačka našej ZUŠ Ema Kotuľáková sa zúčastnila V. ročníka Akordeónovej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl ONLINE 2021. Aj napriek dlhému dištančnému vzdelávaniu sa dokázala umiestniť v 1. kategórii na skvelom striebornom pásme. Ďakujeme Eme a jej pani učiteľke Márii Demeterovej, DiS. art...
01.06.2021 10:13
V tabuľke výsledky prijímacích skúšok zo dňa 28. mája 2021 a 31. mája 2021. Rozhodnutie o prijatí - neprijatí je potrebné si prevziať na riaditeľstve ZUŠ od 2. júna 2021 do 30. júna 2021 každý pracovný deň od 10.00 hod. - 17.00 hod. Ďakujeme. Výsledková listina prijímacích skúšok pre školský rok...
31.05.2021 13:11
AJj napriek pandemickým opatreniam sa naša škola zapojila do okresného kola speváckej súťaže TALENTY 2021, kde žiaci spolu so svojimi pani učiteľkami zaslali odbornej porote svoje videonahrávky a sme veľmi radi, že naša škola získala nasledovné...
17.05.2021 15:27
Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 18. mája  2021 sa vyučuje vo všetkých odboroch našej školy - indiciduálne aj kolektívne. Vyučovanie je podľa platného rozvrhu hodín na II.polrok školského roka 2020/2021. Žiaci sa preukážu podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri...
14.05.2021 14:57
Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 17. mája sa individuálneho vyučovania môžu zúčastniť už aj žiaci dychového oddelenia a speváckeho oddelelnia, ktorí sa preukážu podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri vstupe do budovy školy. Ostatné informácie týkajúce sa vyučovacieho...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302
riaditelka@zus880.eu